W dniu 1 października miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanych ulic: Kwiatkowskiego i Drzeżdżona

Modernizacja nawierzchni dotąd gruntowych ulic polegała na wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni, a następnie na ułożeniu płyt betonowych typu JOMB. Prace obejmowały również regulację wysokościową poboczy i zjazdów. Rozwiązanie sytuacyjne zakładało wyremontowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości 5m. Przebieg modernizacji ściśle nawiązuje się do aktualnego przebiegu dróg. Roboty zostały wykonane przez Firmę NORDVIK – Krzysztof Wróbel i Synowie: sp. j.

Wartość zrealizowanych robót:

1) Modernizacja istniejącej nawierzchni ul. Kwiatkowskiego (dł. ok.189m) : 150 343,72zł brutto

2) Modernizacja istniejącej nawierzchni ul. Drzeżdżona (dł. ok. 233m): 167 579,38zł brutto