Zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie zatoki autobusowej w Pucku przy ul. 10-go Lutego. W celu umożliwienia funkcjonowania zatoki autobusowej została zakupiona wiata przystankowa. Nowo powstały przystanek jest już przygotowany do obsługi pasażerów autobusów.