Dotychczasowe oświetlenie sodowe generowało wysokie zużycie energii elektrycznej, które obciążało budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Z związku z tym zadecydowano o wymianie oświetlania molo i Alei Żeglarzy z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane obowiązującymi przepisami. Spodziewane efekty zastąpienia opraw sodowych oprawami ledowymi to: zmniejszenie emisji CO2 o 8,23tony oraz zmniejszenie rocznych kosztów utrzymania oświetlenia (energia +konserwacja) o 9102zł w skali roku. Ta inwestycja wpływa także na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników mola spacerowego, gdyż wymieniono (już w złym stanie) instalację elektryczną. Nowoczesne słupy i oprawy dodatkowo upiększają tak ważne na mapie Pucka miejsce. Łącznie wymieniono 14 lamp na molo i 13 przy Alei Żeglarzy. Wartość inwestycji 176 291,00zł brutto.