Urząd Miasta w Pucku w roku bieżącym planuje wykonanie odnowienia zejść na plażę – schodów terenowych.

Na odcinku od wyremontowanych schodów przy porcie jachtowym do byłego campingu znajdują się 3 ciągi wyeksploatowanych już schodów. Dwa pierwsze ciągi zostaną wybudowane całkowicie od nowa, z kolei schody przy byłym campingu zostaną wyremontowane.

Miasto obecnie jest w trakcie załatwiania formalności. Jedno pozwolenie na budowę już jest, pozostaje czekać na kolejne. Dokumentacja na ostatnie schody jest w trakcie uzgodnień. Dodatkowo, wszystkie schody zostaną połączone chodnikiem z istniejącym w parku ciągiem pieszym.