Informujemy, że Stowarzyszenie „Aktywny Puck” przy współpracy z Urzędem Miasta Puck zakwalifikował się do przyznania dofinansowania na realizację zadania o nazwie „Odtworzenie nawierzchni placu pokazującego miejsce występowania reliktów średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury”.

W ramach realizacji operacji zostanie odtworzona nawierzchnia placu pokazującego miejsce występowania średniowiecznego Ratusza Miejskiego wraz z elementami małej architektury. Wymianie ulegnie istniejąca nawierzchnia z ciemnoszarych płyt granitowych w miejscu występowania ratusza na obszarze 8×20 m zgodnie z istniejącym śladem średniowiecznego obiektu. Nawierzchnia zostanie zastąpiona kamieniem polnym, ciętym, promieniowanym. Uzyskany efekt da wrażenie przekrojenia poziomego kamiennych ścian fundamentowych ratusza. Przy placu planuje się umieszczenie dwóch mosiężnych płyt o wymiarach 60×80 cm pokazujących dwie fazy historycznych przebudów ratusza. Na płytach umieszczony zostanie wygląd ratusza, krótki opis oraz kody QR. We wschodniej części placu lokalizuje się mosiężną makietę miasta ukazującą historyczny Puck na podstawie mapy z XIV wieku. Makieta 3D wykonana z brązu na postumencie betonowym okładanym szarym granitem. Makieta posiadać będzie w górnej części oznaczenia najważniejszych elementów miasta, kod QR, opisy (także językiem Brajla), strzałkę północy, legendę, nazwę miasta. Boczne ściany posiadać będą napisy historycznych nazw Pucka.   Historyczny układ urbanistyczny i komunikacyjny stanowią wartość kulturową. Działania inwestycyjne realizowane będą z zachowaniem historycznego wnętrza urbanistycznego oraz tradycyjnej nawierzchni placu. Kamienna nawierzchnia współgra z historycznym charakterem miejsca uwypuklając świadka jego historii, jakim był średniowieczny ratusz.

Na zdjęciach pokazany jest rodzaj makiety wraz ze zbliżeniem na detal. Na etapie wykonawstwa zostanie opracowany „dokładny” model miasta.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowany koszt inwestycji to 225 648,78 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 200 000,00 zł. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie do końca 2019 r., natomiast termin realizacji to 2020/2021 r.