W dniu 2 września 2019 r. Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, rozpoczął się nowy rok szkolny. W uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 uczestniczyła Burmistrz Miasta Hanna Pruchniewska.

O godz. 9.00 w budynku B Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku nowy rok szkolny rozpoczęły dzieci z klas pierwszych. Uroczystość połączona została ze ślubowaniem oraz aktem pasowania na ucznia tegorocznych pierwszoklasistów. Uroczystość w sali gimnastycznej zakończyło pamiątkowe zdjęcie, po którym dzieci ze swoimi Wychowawcami i Rodzicami udały się na spotkania klasowe do swoich sal lekcyjnych. Spotkania pozostałych klas odbyły się zgodnie z  harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, bez udziału gości.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę rozpocznie 1003 uczniów, w tym 126 pierwszoklasistów.

Znamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

  • 2 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna,

  • 13 – 26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe w województwie pomorskim,

  • 9-14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna,

  • 21 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 27czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie.

Jak wynika z kalendarza województwo pomorskie jako pierwsze rozpoczyna ferie zimowe.

Ten rok szkolny niesie wiele zmian, których koszty będzie musiał po raz kolejny udźwignąć samorząd. Na skutki podwyżek dla nauczycieli trzeba będzie znaleźć prawie 280 tys. złotych.

Pierwsza zmiana dotyczy tzw. godzin dyrektorskich. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 września 2019 r. będzie to jedna godzina więcej w klasach I-III i IV-VIII.

Od września wzrastają również wynagrodzenia dla nauczycieli; wynagrodzenia brutto wyniosą odpowiednio: dla nauczyciela dyplomowanego 3 817 zł, mianowanego 3 250 zł, kontraktowego 2 862 zł, a stażysty 2 782 zł. Wciąż nie wiemy czy i w jakiej części podwyżki, które negocjował rząd będą przez niego sfinansowane (samorząd musi wypłacić podwyżki do końca września).

Wzrośnie również dodatek za wychowawstwo, który również wypłacany jest przez samorząd; w przypadku naszych placówek wzrośnie on o prawie 100 zł. Poza problemem z jakich środków sfinansować tę podwyżkę doszła kwestia terminu wypłaty dodatku w wysokości 300 zł, bo rozporządzenie w tej sprawie opublikowano dopiero w połowie sierpnia. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie nowych dodatków za wychowawstwo, ale uchwała wejdzie w życie dopiero 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; dopiero wtedy możliwa będzie wypłata dodatku w pełnej wysokości.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wszystkim UCZNIOM,

żeby szkoła była miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju,

NAUCZYCIELOM oraz wszystkim PRACOWNIKOM życzymy, by był to rok spokojnej pracy,

dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia,

a RODZICOM  życzymy, by ten rok przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.