Dnia 11 listopada obchodzimy święto państwowe dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów. W Pucku godzinie 10:00 uroczystości rozpoczęła msza święta w puckiej farze w intencji Ojczyzny, następnie poczty sztandarowe i uczestnicy przeszli pod pomnik Antoniego Abrahama gdzie wartę honorową pełnili żołnierze z 33 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gdyni, harcerze ZHP Hufiec Puck oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Puck. Obchody w Parku Kaszubskim  prowadziło Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego, a uczniowie klas gimnazjalnych przy SP w Pucku im. M. Zaruskiego przedstawili krótki program artystyczny. Po przemówieniu okolicznościowym Pani Burmistrz Miasta Puck Hanny Pruchniewskiej, nastąpiło złożenie wiązanek przez liczne delegacje, warto zaznaczyć obecność Pana Grzegorza Kulety, który składał kwiaty w imieniu senatora Sławomira Rybickiego. Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Puck Pan Piotr Kozakiewicz podziękował zgromadzonym za przybycie i wspólne świętowanie 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, przedstawiciele samorządu terytorialnego, partii politycznych, służb mundurowych, placówek oświatowych, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, puckiego hospicjum oraz wielu  organizacji kultywujących patriotyzm i pamięć o walczących o niepodległość Polski.