Od 17 września 2018r. wprowadzone zostaną zmiany na linii 1 – po Pucku. Zmieniona zostanie trasa przejazdu; autobusy po obsłużeniu ścisłego centrum miasta wrócą do Centrum Handlowego ulicami: Hallera, Nowa, Mestwina, Sychty, Żeromskiego, Paderewskiego, Wejherowska, Topolowa i Swarzewska. Oznacza to, że początkowa część trasy (od Centrum Handlowego do ul. Nowej) będzie obsługiwana dwukierunkowo i nie trzeba będzie wykonywać podróży „naokoło”.
Zmiany związane są też ze zmianą rozkładu lekcji w największej puckiej szkole.