Urząd Miasta Puck w ostatnich tygodniach ze względu na epidemię koronawirusa funkcjonował w innym trybie. Od 25 maja sytuacja się zmieni, będzie można wejść do budynku, ale ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc na teren urzędu przestrzegać poniższych zasad:

  • Zachowaj min. 2 metry odległości od kolejnej osoby
  • Dopuszczalna ilość osób oczekujących jednocześnie na przyjęcie – max. 3 osoby ( prosimy o ustawianie się na wyznaczonych liniach)
  • Każda kolejna osoba oczekuje na swoją kolejkę w holu głównego wejścia do urzędu
  • Obowiązkowa osłona nosa i ust
  • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do urzędu

MIŁO PAŃSTWA WIDZIEĆ PONOWNIE!