Nabór pracowników do Przedszkola Samorządowego w Pucku

W związku z otwarciem nowego Przedszkola Samorządowego w Pucku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” Dyrektor Przedszkola poszukuje pracowników na stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne.

PRZEDMIOT NABORU (DOTYCZY WSZYSTKICH STANOWISK)

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe w Pucku, ul. Wejherowska 43 a
Okres zatrudnienia: czas trwania projektu tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. z możliwością przedłużenia umowy po jego zakończeniu.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy.

ZASADY NABORU

Zainteresowane osoby proszone są o składanie kompletu dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. 1 Maja 13 w Biurze Obsługi Klienta (pokój 114) lub na adres e-mail: oswiata@miasto.puck.pl do dnia 18 lipca 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/6730511.
Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola.
Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Pucku oraz na stronie internetowej urzędu.
Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom drogą pocztową.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – 10 wakatów (załącznik)
Nauczyciel wspomagający – 1 wakat (załącznik)
Pomoc nauczyciela – 2 wakaty (załącznik)
Sprzątaczka (woźna oddziałowa) – 3 wakaty (załącznik)
Woźny (konserwator-dozorca) – 1 wakat (załącznik)