Burmistrz Miasta Puck Zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 13 lipca 2018r.powołała członków Rady Seniorów Miasta Puck w następującym składzie:

1. Ewa Włudzik – Przewodnicząca Rady
2. Jan Piotrowicz – Z-ca Przewodniczącego
3. Agnieszka Siebert – Sekretarz
4. Alicja Miernecka-Rohde
5. Emilia Lesner
6. Elwira Czernicka-Lis
7. Iwona Królas
8. Eugenia Palubicka
9. Józef Gruchała

Seniorzy Naszego Miasta będą mieli jeszcze większy wpływ na sprawy szczególnie ważne dla osób starszych i będą współdecydować o sprawach naszej lokalnej społeczności. Rada Miasta Puck już w m-cu kwietniu br. podjęła uchwałę o powołaniu Rady Seniorów i nadaniu jej statutu.

Po uprawomocnieniu się uchwały mogliśmy podjąć działania zmierzające do powołania członków Rady Seniorów. Ogłoszono nabór kandydatów. Odpowiedziało 10 osób. Wybory do Rady Seniorów przeprowadzono w dniu 12 lipca 2018r. Kadencja Rady Seniorów będzie trwała 2 lata.

Jej główne zadanie to ścisła współpraca z władzami Pucka na rzecz osób starszych oraz opiniowanie i konsultowanie spraw o istotnym znaczeniu dla osób starszych.

W skład Rady weszło 9 osób. 3 osoby wskazane przez Burmistrza Miasta Puck, oraz 6 osób spośród 10 , które zgłosiły akces pracy w Radzie i same dokonały wyboru członków do Rady Seniorów Miasta Puck.

W Naszej Gminie środowisko seniorów jest niezwykle aktywne .Bardzo prężnie działają organizacje pozarządowe , kluby Seniora , związki Emerytów i Rencistów , oraz Uniwersytet III Wieku.

Powstało już wiele inicjatyw integrujących środowisko seniorów na terenie Naszego Miasta. Kolejną jest niewątpliwie powołanie Rady Seniorów Miasta Puck.