Inwestycja realizowana była w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Koszt zadania to 109.424,45 zł.

W ramach przedsięwzięcia Plac zabaw został doposażony w następujące urządzenia zabawowe:

huśtawkę typu bocianie gniazdo,

bujak na sprężynach,

karuzelę tarczową,

stojak rowerowy 5 szt.,

Ponadto wykonano n/w prace:

wydzielono w terenie ogrodzony plac zabaw,

zamontowano ogrodzenie terenu – piłkochwyt o wysokości 4 m,

zdemontowano istniejące urządzenia zabawowe i wyposażenie (z przeznaczeniem do przestawienia),

zniwelowano teren pod nowe nawierzchnie,

wykonano wykopy pod nowe nawierzchnie i elementy kotwiące,

wykonano fundamenty pod urządzenia zabawowe, ogrodzenie i pozostałe wyposażenie,

wykonano podbudowę pod nowe nawierzchnie,

zamontowano urządzenia zabawowe z odzysku,

zamontowano nowe urządzenia zabawowe,

zamontowano nowe wyposażenie,

zamontowano urządzenia siłowni plenerowej z odzysku,

wybudowano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia,

wybudowano trawnik,

uporządkowano teren,

opracowano niezbędne instrukcje obsługi i eksploatacji.