W dniu 05.03.2021r. przekazano do użytku wiatę z tablicami edukacyjnymi tzw. „Zieloną Klasę”, zrealizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck 2020.

Zadanie pn.: „Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku” zwyciężyło w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2020 uzyskując 151 głosów, spośród oddanych 810. Wnioskodawcą projektu była Pani Bogumiła Dawindziak-Stefan.

W ramach zadania przy Budynku „B” Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku stanęła drewniana wiata edukacyjna, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych poza murami szkoły.

Parametry techniczne: wiata drewniana o wymiarach 4,00m * 7,00m i wysokości 3,24m, posadowiona na kotwach stalowych osadzonych w betonowych fundamentach. Zadaszenie pokryte jest gontem bitumicznym. Posadzkę stanowi nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 i 8 cm, na podbudowie betonowej, o łącznej powierzchni powierzchni ~35m2.

Wyposażenie wiaty stanowią:

  • ławostoły (3szt.)
  • tablica kredowa
  • tablica suchościeralna
  • tablice edukacyjne
  • koło wiedzy
  • kostki interaktywne (9 szt.)
  • płytki interaktywne (9 szt.)

Wykonawcą zadania była firma KMK GROUP Monika Jurczyńska z/s w  Gaszynie.

Koszt zadania wyniósł: 48 954,00zł