W dniu 28.08.2018 r. miało miejsce otwarcie inwestycji pn.: „”Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego” na odcinku od ul. Kaszubskiej do ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „T. Kościuszki” w Pucku. W uroczystościach udział wzięli: Burmistrz Miasta Puck Pani Hanna Pruchniewska, Sekretarz Powiatu Pan Janusz Łęgowski, Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Pucku, Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego Bałtyk, Wykonawca, Inspektor Nadzoru, pracownicy Urzędu Miasta w Pucku oraz Mieszkańcy. Zmodernizowany chodnik został wykonany z kostki betonowej, wraz z wjazdami i przejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Długość zmodernizowanego chodnika wyniosła 471,58 metrów bieżących, szerokość 2 metry. Całkowity koszt inwestycji to 231 634,98 zł w tym udział Starostwa Powiatowego – 100 000,00 zł. Inwestycja z pewnością przełoży się na wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.