Burmistrz Miasta Puck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck  nr 265/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Miasta Puck oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puck.

Link do zarządzenia:
http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/4947