W dniu 04 stycznia br. Pani Burmistrz Hanna Pruchniewska odwiedziła w dniu urodzin p. Bogumiła Sojeckiego, który skończył 100 lat.

Bogumił Sojecki został aresztowany po wybuchu wojny jako Polak-Gdańszczanin. Przebywał w 5 obozach koncentracyjnych: Stutthoff, Oświęcim, Dachau, Buchenwald, Litomierzyce.

Powrócił przez Pragę w rodzinne strony 08.05.1945r. Pracował w Puckich Zakładach Mechanicznych.

Został odznaczony:

Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945

Krzyżem Oświęcimskim

Medalem Rodła

Medalem Pro Patia

Medalem 800-lecia Pucka

Odznaczenia związkowe:

srebrny i złoty medal Związku Inwalidów Wojennych RP

medal pamiątkowy – Zwycięska Nike

odznaka 90lecia Związku Inwalidów Wojennych RP

złota odznaka honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP

Bogumił Sojecki jest harcmistrzem – nominacja w 1981r. Jest też żeglarzem. Najpierw był zawodnikiem a następnie sędzią żeglarskim. Ma patent kapitana jachtowego.

Jest członkiem Związku Inwalidów Wojennych RP od 09.08.1977r – 40 lat.

Jest on autorem książki „Golgota Zachodu” – wspomnienia byłego więźnia niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych z lat 1939-1945.

Jest również autorem broszury (książki) – „Modlitwa więźnia”.

Bogumił Sojecki otrzymał podziękowanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 22.09.2016r za poruszający list, w którym opisane zostały dramatyczne losy oraz patriotyzm pana Sojeckiego.