Głównym celem projektu „Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku” jest poprawa uporządkowania przestrzennego terenu przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku i dostosowanie go do potrzeb uczniów coraz częściej korzystających z rowerów jako środka lokomocji ułatwiającego dotarcie do szkoły. Dzięki tej inwestycji już od najmłodszych lat będzie można promować ekologiczny i aktywny sposób przemieszczania się. Takie działania zachęcą dzieci i rodziców do zamiany samochodów na rowery, a tym samym zmniejszą zanieczyszczenie powietrza, zaktywizują dzieci i wzmocnią ich odporność, tak więc będą miały też wymiar zdrowotny.

Tylko część rowerów dzieci jest parkowana w obecnych stojakach, a pozostałe są parkowane w pozycji stojącej lub w „pozycji leżącej” przy płocie na trawniku. Parking rowerowy będzie dostępny dla wszystkich, którzy korzystają z obiektów sportowych znajdujących się przy szkole. Wyposażenie parkingu w samoobsługową stację naprawczą rowerów z pewnością zachęci dzieci do majsterkowania, a ich rodziców i mieszkańców do samodzielnych, krótkich napraw, a tym samym częstszego korzystania z roweru.