Piąta edycja Budżetu Obywatelskiego

Po rocznej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 przystępujemy ponownie do realizacji działań w ramach Budżetu Obywatelskiego. To już po raz piąty będzie szansa na zmianę swojego najbliższego otoczenia i realny wpływ na rozwój naszego miasta oraz realizację wymarzonego pomysłu.

1 kwietnia br. rozpocznie się czas na składanie wniosków na projekty inwestycyjne. Pomysły mogą dotyczyć m.in. oznakowania ciekawych miejsc w Pucku, budowy bądź doposażenia placów zabaw, zagospodarowania terenów zielonych lub miejsc do odpoczynku i integracji społecznej. Jest także możliwość by podnieść atrakcyjność plaży miejskiej, mola i okolic lub zrealizować pomysł na doposażenie miejsc mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i relaksu lub by pojawiły się elementy małej architektury. W ramach Budżetu Obywatelskiego można także pomyśleć o zmianie nawierzchni istniejących chodników czy parkingów.

Wszelkie wymagania, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego, a także szczegółowy katalog zadań, który jest możliwy do realizacji w zakresie BO 2022 zawiera Uchwała nr XXII/9/2020 podjęta przez Radę Miasta Puck w dniu 7 lutego 2020 r. Wynika z niej także, iż maksymalny koszt jednego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 100.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 300.000,00 zł.

By zgłosić projekt należy wypełnić formularz zgłoszenia projektu, który stanowi Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały, a dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta w zakresie dotyczącym Budżetu Obywatelskiego oraz na stronie BIP, a także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 2 na parterze budynku Urzędu Miasta. Po przygotowaniu projektu, który powinien być poparty przez co najmniej 10 mieszkańców Pucka – Załącznik Nr 2 do ww. Uchwały, komplet dokumentów należy złożyć w BOK-u. Termin składania upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Ważną informacją jest, że każdy mieszkaniec Pucka ma prawo złożyć tylko jeden projekt. Licząc na Waszą kreatywność i pomysłowość w dbałości o najbliższe otoczenie zachęcamy do czynnego udziału.

Jeżeli widzisz jakąś potrzebę inwestycyjną w Twojej okolicy DZIAŁAJ !

  • Wypełnij wniosek

  • Zbierz 10 głosów popierających Twój pomysł

  • Złóż wniosek o jego realizację

Teraz masz okazję! Wszystko zależy od Ciebie!

Formularz zgłoszeniowy Propozycja projektu do BO Miasta Puck na 2022 pdf

Formularz zgłoszeniowy Propozycja projektu do BO Miasta Puck na 2022 docx

Lista mieszkańców popierajacych projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck na rok 2022 pdf

Lista mieszkańców popierajacych projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Puck na rok 2022 docx

Uchwała nr XXII/9/2020