17 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w gmachu Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance podczas Gali zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane na rok szkolny 2018/2019 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Nagrodzeni stypendyści- mieszkańcy naszego miasta otrzymali upominki od Burmistrza Miasta Puck – Hanny Pruchniewskiej

W gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie reprezentujący wszystkie powiaty i liczne pomorskie gminy. Stypendia zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  1. stypendia i nagrody finansowane z budżetu województwa – dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych (43 stypendia);

  2. stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych (402 stypendia); w tej kategorii stypendia otrzymali:

    • uczennice I Liceum Ogólnokształcące w Pucku: Anna Strojna i Paulina Wyszecka,
    • Uczniowie Gimnazjum Ogólnokształcące im. M. Płażyńskiego: Maciej Labuda i Mikołaj Wargowski;
  3. stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (403 stypendia); w tej kategorii stypendia otrzyma uczeń Zespołu Szkół w Kłaninie Szymon Reszka

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.