W dniu 30 października podpisano umowę ze zwycięzca przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck” Inwestycja obejmuje 2 budynki – Urzędu Miasta Puck oraz  Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.