W dniu 5 lutego br. Marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy portu w Pucku.
Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych. Etap I realizacji obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Zaprojektowano nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się dostęp do portu. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów. Projekt wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewnieni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność. Planowana wartość przedsięwzięcia to blisko 20 mln złotych z czego dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi ponad 12 mln. Planowany termin realizacji zadania to 31.12.2022 roku.