Informujemy mieszkańców i wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 05.02.2019 r. o godz. 16.00 w budynku bosmanatu w Porcie Rybackim w Pucku przy ul. Żeglarzy 1, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpiszą umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Rozbudowa  i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” – ETAP I