Podpisywanie umów i spotkanie informacyjne w Przedszkolu Samorządowym w Pucku Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pucku zaprasza Rodziców/Opiekunów Prawnych dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 do podpisywania umów oraz na spotkanie informacyjne.

Podpisywanie umów z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

Termin: 22 -24 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy urzędu:

wtorek, środa 7.30-15.30,

czwartek 7.30-17.00

Miejsce: Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 202 (II piętro)

Rodzice/Opiekunowie prawni proszeni są o zapoznanie się z treścią umowy (zał.) i przygotowanie informacji zaznaczonych we wzorach umowy na czerwono,

Załączniki:

 1. Umowa 6-latki
 2. Umowa 3-5 latki

Spotkanie informacyjne z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

Termin: 01 września 2017 r. godz. 17.00

Miejsce: Przedszkole Samorządowe w Pucku, ul. Wejherowska 43 A

W programie m.in.

 1. Spotkanie z Dyrektorem przedszkola
 • przedstawienie pracowników przedszkola
 • przydzielenie dzieci do grup
 • powołanie Rady Rodziców
 1. Spotkanie z wychowawcami w grupach:
  • zapoznanie z regulaminami dotyczącymi pracy przedszkola
  • przedstawienie rozkładu dnia w przedszkolu
  • wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Samorządowego: