W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Przedszkolu Samorządowym w Pucku miało miejsce podsumowanie projektu SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania z udziałem Pani Burmistrz, Przewodniczącego Rady Miasta oraz zaproszonych gości Pani Ewa Hitzke – nauczycielka Przedszkola Samorządowego przedstawiła prezentację działań zrealizowanych w ramach projektu w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018. (prezentacja).

Dzięki zaangażowaniu wielu osób 100 dzieci z naszego miasta całkowicie bezpłatnie mogła skorzystać z bezpłatnej opieki, wyżywienia oraz wsparcia specjalistycznego pracowników zatrudnionych przez naszego Partnera – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzieci obecne podczas uroczystości zaprezentowały swoje umiejętności oraz włączyły zaproszonych gości do wspólnej zabawy.

Od 1 września 2018 r. przedszkole będzie funkcjonować bez wsparcia środków unijnych. Dla rodziców przedszkolaków oznacza to, że będą ponosić koszty związane z:

  • pobytem dzieci w przedszkolu – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy 6-latków realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego);

  • żywieniem dzieci – w zależności od długości pobytu dziecka w przedszkolu

    • 5,00 zł dla dzieci przebywających w godz. 8.00-13.00(śniadanie, II śniadanie),

    • 12,50 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad).