W dniu 10 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej, podczas którego Burmistrz Miasta Puck – Hanna Pruchniewska przedstawiła największe wyzwania stojące przed władzami miasta związane z dostosowaniem sieci szkolnej do nowej struktury Swoje wystąpienie zakończyła stwierdzeniem: „Nigdy nie jest za późno na wycofanie się z BŁĘDNYCH DECYZJI”.

Pani Burmistrz była jedną z trzech osób zaproszonych do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z wdrażaniem reformy w naszym mieście, m. in. o konsultacjach z nauczycielami i pracownikami szkół, rodzicami i uczniami na etapie przygotowania uchwały o sieci szkół w mieście oraz wyzwaniach, które nas czekają w tym kosztach wprowadzanych zmian (prezentacja). Szczególną uwagę zwróciła na termin przyjęcia ustaw, który utrudnił konsultacje społeczne (rozpoczynały się w tym czasie ferie zimowe) i wręcz uniemożliwił ujęcie kosztów związanych z reformą w budżecie na 2017 rok (szkoły zgłaszają swoje potrzeby do budżetu JST do 30 września 2016 r.); skąd wziąć niezbędne na realizację reformy środki?

Podczas spotkań z samorządowcami oraz w mediach zapewniano, że dodatkowe środki zapewni rezerwa oświatowa. Tylko że, jak się później okazało, wykluczono gimnazja, które tak jak w Pucku zostały włączone do szkoły podstawowej, a nie przekształcone w podstawówkę (slajd 9).

Po raz kolejny koszty reform wdrażanych przez rząd muszą ponosić samorządy, a tak naprawdę mieszkańcy naszego miasta, bo wcześniej zaplanowane, ważne dla społeczności lokalnej inwestycje muszą zostać przesunięte w czasie. Władze miasta muszą zadecydować, które z potrzeb związanych z reformą są najpilniejsze i niezbędne, a równocześnie – kosztem jakich zaplanowanych w budżecie zadań.

Obradom Pomorskiej Rady Oświatowej towarzyszyły spore emocje rodziców, którzy przybyli na spotkanie.

Według Pomorskiej Rady Oświatowej konieczne jest przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy oświaty w sprawie reformy oświaty.