W chwili obecnej kontynuowane są prace budowlane związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miasta Puck.

Na ulicy 10-go Lutego zakończono roboty w pasie drogowym, położona została kanalizacja oraz odtworzona nawierzchnia. Nadal trwają prace w obrębie chodnika i pobocza ulicy 10-go Lutego.

Na ulicy Szystowskiego kończą się roboty odtworzeniowe nawierzchni, wkrótce ustąpią utrudnienia. Podobnie na ulicy Łąkowej zakończono prace związane z wymianą kanalizacji, wykonawca rozpoczyna proces odtworzenia nawierzchni. Równolegle rozpoczęła się również budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Zamkowej.

Na ulicy 1-go Maja trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, następnie wykonawca przystąpi do budowy kanalizacji deszczowej. Spore utrudnienia dotyczą również pieszych. Prace na ulicy 1-go Maja planuje się zakończyć w połowie grudnia br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

O kolejnych etapach prac oraz utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.