Trwają prace budowlane dla inwestycji „Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka”.

Wykonawca robót wyburzył istniejący budynek, po czym przystąpił do budowy nowego obiektu. Podstawą budynku, który powstanie przy ul. Pokoju 8 jest fundament na palach. Wykonawca wykonał odpowiednie pomiary i zakończył palowanie. Następnie wykonał ławy fundamentowe.  Trwają prace konstrukcyjne obiektu.

Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia całej inwestycji to 31.03.2020 r.

W ramach zadania powstanie nowy budynek o 3 kondygnacjach naziemnych o elewacji wykonanej jako mur pruski. Głównymi pomieszczeniami Puckiego Centrum Wsparcia będą gabinety terapeutyczne, pokój zabaw dla dzieci, sala konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. Budynek posiadać będzie również windę. Na tyłach budynku powstanie miejsce do wypoczynku wśród zieleni i elementów małej architektury. Do nowobudowanego obiektu przeniesiony zostanie Klub Integracji Społecznej, który obecnie funkcjonuje w Ratuszu Miejskim.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.