Zakończył się etap weryfikacji złożonych wniosków do IV edycji budżetu obywatelskiego. Komisja ds. budżetu obywatelskiego poddała ocenie wszystkie złożone projekty pod względem formalnym oraz w zakresie możliwości prawnych zrealizowania inwestycji, realnej wartości całkowitej inwestycji, długości czasu realizacji projektu, technicznych możliwości realizacji projektu. Pozytywnie zweryfikowano 10 wniosków, które zostały dopuszczone do następnego etapu. Podane poniżej propozycje wezmą udział w głosowaniu mieszkańców, które rozpocznie się od 9 września 2019r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

L.p.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt projektu

1.

Joanna Szczypiorowska

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wejherowskiej 43A

64.320,00 zł

2.

Hanna Grapp

Rodzinna przystań – plac zabaw w Małpim Gaju

94.946,98 zł

3.

Hanna Grapp

Modernizacja nawierzchni chodnika ul. M. Reja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. A. Necla

94.949,18 zł

4.

Ewa Włudzik / Rada Seniorów

Ławka upamiętniająca 100-Lecie Zaślubin Polski
z Morzem

57.200,00 zł

5.

Maria Antoniewicz

Wybieg dla psów „Majkowskiego”

77.400,00 zł

6.

Maria Antoniewicz Wybieg dla psów „Małpi Gaj”

66.400,00 zł

7.

Maria Antoniewicz Wyposażenie miasta w pojemniki na śmieci i psie odchody

84.000,00 zł

8.

Maria Antoniewicz Wyposażenie miasta w ławeczki

75.000,00 zł

9.

Justyna Thiel Wiaty rowerowe na parkingu rowerowym przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku

70.194,00 zł

10.

Bogumiła Dawindziak-Stefan Zielona klasa z tablicami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

94.250,00 zł