Zapraszamy do badania ankietowego  mieszkańców  Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot dotyczącego wykorzystania rowerów w ruchu miejskim.
Link do ankiety dostępny  pod adresem http://badania.biz.pl/index.php/575892/lang-pl