• Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie na raportem o stanie Gminy Miasta Puck składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 -tu osób. Przewodniczący Rady Miasta ze względów organizacyjnych może ustalić ograniczenie czasowe. ( 28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

Zgłoszenie udziału w debacie – plik do pobrania

  • Zgłoszenie do debaty należy złożyć w Biurze Rady Miasta Puck, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa), do godz. 15:30 ( art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • Mieszkańcy dopuszczani są do głosu przez przewodniczącego rady według kolejności wpływu zgłoszeń ( art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • Dopuszczalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 ( art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • W debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń ( 28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

Raport o stanie Gminy Miasta Puck – kliknij tutaj