W roku szkolnym 2018/2019 klasa VIII D i 5 uczniów z klasy VIII C wraz z wychowawcą panią Grażyną Klebba oraz szkolnym koordynatorem projektu panią wicedyrektor Aleksandrą Janowitz-Chećko uczestniczyli w unijnym projekcie „Akademia Czystego Morza” realizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni przy wsparciu finansowym UE.

Celem tego projektu była realizacja warsztatów poruszających tematykę ochrony wód Morza Bałtyckiego oraz zagospodarowania odpadów. Trzy pierwsze spotkania odbyły się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, czwarte było połączeniem zajęć w oczyszczalni ścieków w Swarzewie z ćwiczeniami laboratoryjnymi na UM w Gdyni, natomiast piąte zajęcia rozpoczęły się na składowisku odpadów „Ekodolina” w Łężycach a zakończyły ćwiczeniami laboratoryjnymi na UM w Gdyni. Szczegółowa tematyka poszczególnych zajęć to:

  • Biomonitoring zanieczyszczeń środowiska morskiego,
  • Katastrofy na morzu,
  • Rodzaje odpadów i sposoby ich zagospodarowania,
  • Biologiczne oczyszczanie ścieków i badanie wody,
  • Segregacja odpadów komunalnych i badanie gleby i powietrza.

Na wszystkie zajęcia uczniowie zostali bezpłatnie przewiezieni autokarami, a w przerwie zajęć zapewniony był smaczny i zdrowy poczęstunek. Podsumowaniem projektu w naszej szkole było spotkanie z rodzicami uczniów uczestniczących w projekcie z panią kierownik projektu dr inż. Aliną Dereszewską, która przybliżyła tematykę segregacji odpadów, w ostatnim czasie tak bardzo popularną i niezbędną do kształtowania świadomości młodego pokolenia. Zarówno uczniowie jak i rodzice uzupełniali na początku i końcu zajęć ankietę, która miała dać odpowiedź organizatorom projektu, na ile wzrosła wiedza i świadomość osób, które brały udział w tym projekcie.

Ostatni raz młodzież odwiedziła Uniwersytet Morski w Gdyni 7 czerwca 2019 r., gdzie wszystkie szkoły uczestniczące w tej edycji projektu zebrały się w auli na podsumowaniu. Były podziękowania i gratulacje, każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat i pamiątkowe upominki. Zarówno nauczyciele, młodzież jak i rodzice byli bardzo zadowoleni z udziału w tym projekcie, ocenili go bardzo wysoko, a my uczniowie Szkoły Podstawowej w Pucku wraz z panią Aleksandrą Janowitz-Chećko i panią Grażyną Klebba serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym projekcie Pani dr inż. Alinie Dereszewskiej oraz wszystkim prowadzącym zajęcia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni i zajęcia terenowe. Szczegółowa relacja z poszczególnych zajęć wraz ze zdjęciami jest na stronie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.