Projekt zmiany Studium wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zobacz tutaj