Przypominamy o 2 ważnych terminach:

30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Miasta Puck. Formularze można pobrać w Urzędzie Miasta Puck oraz na stronie miastopuck.pl. Wypełnione formularze należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta p. 114.

– do 2 lipca można składać wnioski z projektami do Budżetu Obywatelskiego 2019, formularze są dostępne na stronie miastopuck.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze – „Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2019” należy dostarczyć w oryginale do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck.