Urząd Miasta Puck przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż  alkoholu w placówkach zarówno handlowych, jak i gastronomicznych o zbliżającej się opłacie II raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu .

Podstawowy termin upływa z dniem 31 maja 2020 roku , po tym czasie opłata ulega zwiększeniu o 30% . Zwiększona opłata może być wnoszona przez okres 30 dni od 31.05.2020r.