W dniu 11 stycznia 2018 r.  w  MOKSiRul. Lipowa 3c, w godzinach 8.00-15.00, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka planuje przeprowadzić doradztwo w zakresie:
•    Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
•    Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa;
•    Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR;
•    Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR.
Pełen terminarz spotkań dostępny tutaj