W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Mieście Puck I Liceum Ogólnokształcące zorganizowało grę miejską „Puck – pomorska drogą do Niepodległej”. Celem gry było zapoznanie uczniów z miejscami, postaciami historycznymi oraz z wydarzeniami związanymi z historią Pucka w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie.

Do gry zaproszono uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ostatecznie do rywalizacji przystąpiło 44 uczniów z 4 puckich szkół :

  • Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. M. Zaruskiego,
  • Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi,
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego,
  • Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Gra została poprzedzona spacerem z przewodnikiem Janem Piotrowiczem, sfinansowanym przez Burmistrza Miasta Puck w dniu 20 września 2918 r. Pucki przewodnik oprowadził uczestników gry po miejscach związanych z początkiem państwowości polskiej w Pucku; na jego trasie ustalono sześć punktów kontrolnych, do których mieli dotrzeć uczestnicy.

Właściwa gra rozpoczęła się 26.09.2018 roku. o godz. 10.00 w Ratuszu Miejskim skąd, po przypomnieniu zasad gry, 5-6 osobowe zespoły w krótkich odstępach ruszały na trasę. Zadaniem uczestników gry było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań w jak najszybszym czasie (regulamin gry).

Po około 45 min do Ratusza Miejskiego zaczęły docierać pierwsze zespoły. Uczestnicy gry nie kryli swoich emocji i zaangażowania w rozwiązywaniu zadań i podkreślali że ta forma poznawania historii swojej małej ojczyzny bardzo im się podoba.

Komisja w składzie Katarzyna Meina, Agata Hirt, Tomasz Lewicki podliczyła wyniki poszczególnych drużyn. I miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zdobyła DRUŻYNA NR 1 ze Szkoły Podstawowej w Pucku, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

Uroczystego podsumowania zmagań uczniów oraz wręczenia nagród wszystkim zespołom uczestniczącym w grze miejskiej dokonali: Burmistrz Miasta Pucka Hanna Pruchniewska oraz Wicestarosta Powiatu Puckiego Tomasz Herrmann. Samorządowcy pogratulowali zwycięzcom w poszczególnych kategoriach i podkreślili, że przeprowadzona gra to doskonały przykład przekazywania młodemu pokoleniu wartości patriotycznych i wiedzy o regionie w atrakcyjny sposób.