Serdecznie zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora, którym przyznano dotacje na uroczyste wręczenie umów na realizację zadania publicznego, które odbędzie się 21 lutego o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Miasta Puck w Urzędzie Miasta Puck (I piętro, p.115).

W pierwszej edycji konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku złożono 67 ofert, komisja przyznała 54 dotacje na kwotę 362 050,00 zł
z następujących zakresów działań w formie wsparcia zadań publicznych:
I. ochrony i promocji zdrowia – 15 000,00 zł
II.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 12 000,00 zł
III. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 24 500,00 zł
IV. wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł
V. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 59 550,00 zł
VI. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 195 000,00 zł
VII. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 10 000,00 zł
VIII. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 36 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu można znaleźć na stronie http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/5067

Całkowita kwota przewidziana na realizację zadań w bieżącym roku to 380 000,00 zł (10 000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym) Oznacza to, że wkrótce czeka nas „dogrywka” czyli II edycja konkursu, w którym kwota do rozdysponowania na działania wyszczególnione w kolejnym ogłoszeniu będzie wynosić 17 950,00 zł.Galeria z przykładami zadań realizowanych w 2018 roku.