W dniu 16 lutego br. w siedzibie Urzędu Miasta Puck odbyło się posiedzenie Rady Seniora Miasta Puck, w trakcie którego przystąpiono do omówienia głównych założeń projektu Regionalnego Programu  Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Dokonano wnikliwej analizy tematu z dziedziny aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zwiększenia udziału w życiu publicznym seniorów. Efektem spotkania było wypracowanie szeregu istotnych wniosków, które przesłane zostały w ramach prowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Liczymy na uwzględnienie naszych uwag w konsultowanym Programie albowiem zaproponowane rozwiązania pozwolą na sprawne i efektywne  funkcjonowanie Rady Seniora i pozwolą zabezpieczyć oczekiwania starzejącego się społeczeństwa – komentuje E. Włudzik Przewodnicząca Rady Seniora Miasta Puck. Jak będzie – czas pokaże.