BADANIA SPOŁECZNE NA SPOŁECZEŃSTWIE WYZNACZONEGO OBSZARU GMINY MIASTA PUCK

sporządzone w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

RAPORT

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy