Jednym z wielu wydarzeń towarzyszących uroczystościom 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem było VI Zaślubinowe Morsowanie organizowane przez Morsy Puck w dniu 9 lutego 2020 r.

Podczas tego wydarzenia odbyła się próba ustanowienia Rekordu Polski w kategorii najwięcej osób jedzących zupę rybną (w wodzie). Biuro Rekordów potwierdziło, że próba została zaliczona. Mimo, że do wody weszło ponad 700 osób, policzono 135 miłośników zimnych kąpieli, spełniających wytyczne, czyli spożywających zupę w wodzie w wyznaczonym czasie.
Biuro Rekordów oficjalnie potwierdza, iż Rekord Polski w kategorii „Najwięcej osób jedzących zupę rybną jednocześnie” został ustanowiony i serdecznie gratuluje wszystkim morsom uzyskania rekordu.