W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci, które w roku kalendarzowym 2018 kończą 7 lat.

W roku szkolnym 2018/2019 na wniosek rodzica/prawnego opiekuna naukę w szkole podstawowej będzie mogło rozpocząć dziecko 6 letnie, które w roku szkolnym 2017/2018 korzystało z wychowania przedszkolnego bądź posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku informuje rodziców/prawnych opiekunów, że rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach: 26.03.2018 – 13.04.2018.

Obowiązkowo – rodzice/prawni opiekunowie dzieci z rocznika 2011 proszeni są o przybycie do sekretariatu szkoły w budynku B przy ul. Nowy Świat 12 w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej, bądź poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2018/2019.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uzyskają Państwo na stronie szkoły: www.sppuck.pl bądź pod numerem telefonu: 58 673 27 43