W dniu 22.11.2019 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Puck odbyło się podpisanie umowy dla zadania pn.: Renowacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Hallera 5 i 7 w Pucku realizowanego w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Rozpoczynamy następny etap ogromnego przedsięwzięcia jakim jest Rewitalizacja Centrum Pucka.
W ramach projektu powstaje już Puckie Centrum Wsparcia przy ul. Pokoju 8, w którym siedzibę będzie miał Klub Integracji Społecznej. Zakończono Renowację budynku przy ul. Hallera 13, której wykonawcą była firma M-BUD Marcin Deik z Orla.  Ku końcowi chyli się Renowacja budynku przy ul. Morskiej 15. W Rewitalizacji biorą udział również Partnerzy – Wspólnoty Mieszkaniowe, które same pokrywają wkład własny w inwestycje. Wśród budynków Wspólnot zakończono już prace przy ul. Gdańskiej 3 oraz kończą się roboty budowlane przy ul. 1 Maja 8.
Dzisiaj rozpoczyna się kolejna inwestycja, której Wykonawcą wyłonionego w ramach postępowania przetargowego jest Pan Marcin Deik, właściciel firmy M-BUD Marcin Deik z siedzibą w Orlu, przy ul. Bukowej 26. Wartość umowy, która zostanie dziś podpisana opiewa na kwotę 1.007.370,14 zł brutto, w tym kwota dofinansowania ok. 300 tys. zł. Termin zakończenia całej inwestycji to 30.06.2020 r.
Inwestycja obejmuje kompleksowy remont ścian zewnętrznych i fundamentowych (wykonanie ocieplenia i elewacji, nowe detale architektoniczne, opierzenie, obróbki blacharskie), remont dachów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w częściach wspólnych budynków, remont klatek schodowych, kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.