Po przeszło 3 latach starań, opiniowania i uzgadniania dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PORTU W PUCKU DLA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH ” udało nam się uzyskać ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę.

Poniżej schemat obrazujący procedurę przygotowania inwestycji do realizacji.