Drodzy mieszkańcy przyszedł czas aby rozpocząć kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. W tym roku w budżecie miasta zabezpieczono 240 tys. zł. na ten cel.

Od poniedziałku 6 lutego rozpocznie się przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego i potrwa ono do 6 marca. Projekty można składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck oraz drogą elektroniczną poprzez platformę eBudżet Obywatelski.

W celu złożenia projektu należy założyć konto lub zalogować się przy pomocy ePUAP.

W II edycji realizowane będą jedynie projekty inwestycyjne, których wartość nie może przekroczyć 80 tys. zł., z wykluczeniem budowy, przebudowy i modernizacji dróg, budowy nowych chodników, oświetlenia ulic i placów.

Aby wniosek został zaakceptowany konieczne jest poparcie projektu przez co najmniej 50 mieszkańców miasta Puck,którzy ukończyli do dnia 31.12.2016 r. 16 lat.

HARMONOGRAM

06.02.2017 – 06.03.2017 – składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego ma rok 2017 przez mieszkańców (od 16 roku życia);

07.03.2017 – 10.03.2017 – weryfikacja formalna złożonych projektów (Komisja ds. budżetu obywatelskiego);

13.03.2017 – 20.03.2017 – dokonanie analizy złożonych projektów przez Komisję, odpowiednie referaty i jednostki z wykorzystaniem formularza „Karta analizy projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2017”. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia – wnioskodawcy przysługuje 3 dni na uzupełnienie projektu;

24.03.2017 – zatwierdzenie wyników analiz przez Burmistrza oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym;

26.03.2017 – umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronie www.miastopuck.pl i www.bip.miastopuck.pl – w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie jej w mediach;

27.03.2017 – 27.04.2017 – promocja zweryfikowanych projektów opublikowanych na liście do głosowania

28.04.2017 – 22.05.2017 – głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2017, drogą elektroniczną na stronie www.miastopuck.pl oraz w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 13 w godzinach pracy Urzędu oraz wyjątkowo w dniu 01.05.2017r. w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Plac Wolności 1;

29.05.2017 – ogłoszenie wyników głosowania przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2017r. na stronie www.miastopuck.pl i www.bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie ich w mediach.

Dokumenty:

Uchwała – pobierz

Zarządzenie Nr 8/2017 – pobierz

Zarządzenie Nr 36/2017 – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Lista poparcie projektu str. 1- pobierz

Lista poparcia projektu pozostałe strony – pobierz

Karta do głosowania – pobierz

Budżet Obywatelski