Dwie pierwsze edycje Budżetu Obywatelskiego cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Pucka. Nadszedł czas na rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu. Mamy nadzieję, że i tym razem pomysłowość i zaangażowanie mieszkańców pozytywnie nas zaskoczą. Najwyższa pora wziąć sprawy w swoje ręce. Dajemy możliwość do działania i zrealizowania ciekawych pomysłów – decyzja należy do Ciebie. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji według poniższego harmonogramu:
04.06.2018 r. – 02.07.2018 r. składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2019 przez mieszkańców (od 16 roku życia);
03.07.2018 r. – 06.07.2018 r. – weryfikacja formalna złożonych projektów (Komisja ds. budżetu obywatelskiego);
09.07.2018 r. – 20.07.2018 r.– dokonanie analizy złożonych projektów przez Komisję, odpowiednie referaty i jednostki z wykorzystaniem formularza „Karta analizy projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2019″; w przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia; wnioskodawcy przysługują 3 dni na uzupełnienie projektu;
23.07.2018 r. – zatwierdzenie wyników analiz przez Burmistrza oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym;
24.07.2018 r.– umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronach www.budzetobywatelski.miastopuck.pl i bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck oraz opublikowanie jej w mediach;
25.07.2018 r. – 30.09.2018 r.– działania promocyjne – podejmowane przez osoby zgłaszające – zweryfikowanych projektów, opublikowanych na liście do głosowania;
01.10.2018 r. – 31.10.2018 r.– głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2019: drogą elektroniczną na stronie www.budzetobywatelski.miastopuck.pl oraz w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1-go Maja 13 w godzinach pracy urzędu.
16.11.2018 r. (urodziny miasta) – ogłoszenie wyników głosowania przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego 2019 r. na stronach www.budzetobywatelski.miastopuck.pl i www.bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie ich w mediach.
Formularz będzie dostępny w formie elektronicznej na stronach www.miastopuck.pl i http://www.bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu oraz w formie drukowanej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1-go Maja 13 od dnia 4 czerwca 2018 r.
Wypełnione formularze – „Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2019 należy dostarczyć w oryginale do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, w terminie do dnia 2 lipca 2018 r.

Kwota 270 tys. zł jest przeznaczona na zadania inwestycyjne, przy czym koszt jednego projektu nie może być wyższy niż 90 tys. zł.

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/3/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Pucka.

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia katalogu zadań i zasad realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy propozycja do budżetu obywatelskiego miasta Puck

Formularz listy mieszkańców popierających projekt

Karta do głosowania