W ramach tegorocznych konsultacji społecznych mieszkańcy Pucka mają kolejną szansę na:

► zmianę swojego otoczenia,

► realny wpływ na rozwój naszego miasta,

► realizację wymarzonego projektu.

Począwszy od 01 kwietnia rusza możliwość składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne. Przykładowo mogą one dotyczyć m.in. oznakowania ciekawych miejsc w Pucku, budowy bądź doposażenia placów zabaw, miejsc mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i relaksu, zagospodarowania zielonych placów… A może mieszkańcy widzą na terenie miasta potrzebę większej ilości ławek, koszów na śmieci, miejsca do wyprowadzenia psa…?

Cały dostępny katalog zadań został szczegółowo wymieniony w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Puck nr 42/2019 z dnia 15 lutego 2019r.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w zakresie BO 2020 wynosić będzie 285.000,00zł. Przy czym maksymalny koszt jednego projektu nie może przekroczyć 95.000,00 zł.

Termin składania projektów upływa z dniem 30 kwietnia.

Jak zgłosić projekt?

Wystarczy pobrać wzór formularza zgłoszenia projektu, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta w zakresie dotyczącym Budżetu obywatelskiego oraz na stronie BIP, a także w wersji papierowej dostępnej w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 2 na parterze budynku Urzędu Miasta. Po przygotowaniu projektu należy zebrać 50 głosów poparcia danego projektu oraz złożyć komplet dokumentów w BOK-u.

Kto może złożyć projekt?

Każdy mieszkaniec Pucka, który do końca ubiegłego roku ukończył 16 lat jest uprawniony do złożenia wniosku.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

DATA

CZYNNOŚĆ

01.04.2019r. – 30.04.2019r. Składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2020 przez mieszkańców (od 16 roku życia)
06.05.2019r. – 08.05.2019r. Weryfikacja formalna złożonych projektów (Komisja ds. budżetu obywatelskiego)
09.05.2019r. – 15.05.2019r. Dokonanie analizy złożonych projektów przez komisję i odpowiednie referaty i jednostki z wykorzystaniem formularza „Karta analizy projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2020”; ewentualne wezwanie wnioskodawcy o dodatkowe informacji i wyjaśnienia; uzupełnienie projektu w terminie 3 dni
16.05.2019r. – 17.05.2019r. Zatwierdzenie wyników analizy przez Burmistrza
18.05.2019r. – 20.05.2019r. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym
21.05.2019r. Umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronach: https://budzetobywatelski.miastopuck.pl i bip.miasto.puck.pl, udostępnienie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie jej w mediach
22.05.2019r. – 08.09.2019r. Działania promocyjne – podejmowane przez osoby zgłaszające
09.09.2019r. – 23.09.2019r. Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2020 (drogą elektroniczną i papierową)
11.10.2019r. Ogłoszenie wyników głosowania – na stronach https://budzetobywatelski.miastopuck.pl i bip.miasto.puck.pl, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz w mediach

Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału! Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość

Widzisz jakąś potrzebę inwestycyjną w Twojej okolicy? Nie czekaj! Działaj! Złóż wniosek o jego realizację 😉 Teraz masz okazję! Wszystko zależy od Ciebie!