Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (utworzenie i funkcjonowanie miejsc).

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie Ministerstwa (link); poniżej pisma skierowane do Gminy Miasta Puck przez:

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– Wojewodę Pomorskiego