Informujemy, iż od dnia 3 września 2018 r. przystępujemy do budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku w celu poprawy efektywności odprowadzenia wód opadowych

Zadanie, które realizowane jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, w pierwszej kolejności dotyczyć będzie prac w obrębie ulicy 10 –go Lutego, kmdr. E. Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej oraz Młyńskiej.

To przedsięwzięcie na dużą skalę dla miasta. Przeprowadzane prace budowlane mogą spowodować utrudnienia komunikacyjne na wspominanym obszarze. W chwili obecnej opracowywany jest projekt organizacji ruchu drogowego.

O wszelkich utrudnieniach komunikacyjnych, będziemy Państwa informować na bieżąco.