Celem projektu jest wyposażenie obecnie funkcjonującego placu zabaw w bezpieczne i sprawne urządzenia do rekreacji ruchowej mieszkańców Osiedla Starzewskiego. Stan bezpieczeństwa podczas zabaw najmłodszych jest zagrożony w związku z licznymi uszkodzeniami drewnianych konstrukcji, z których wykonane są urządzenia. Wyposażenie placu zabaw w nowy sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Osoby korzystające z placu zabaw, boisk i siłowni zewnętrznej często przyjeżdżają na rowerach, stąd potrzeba doposażenia obiektu w stojaki na rowery.

Od 1do 30 października 2018 roku trwać będzie głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego .Dzieci z Osiedla Starzewskiego bardzo liczą na Państwa głosy.