Szanowni Państwo, drodzy Rodzice.

W związku z brakiem porozumienia strony rządowej ze wszystkimi oświatowymi organizacjami związkowymi Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku przystąpili do strajku. W związku z powyższym od 8 kwietnia 2019 r. nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Szkoła zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę.

Podjęte zostały również działania awaryjne w celu ewentualnego zapewnienia pomocy w zajęciach.

W sytuacji, gdy dojdzie do przełomu w mediacjach, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku powiadomi o tym poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny Librus.

Wobec tej trudnej sytuacji liczę na wzajemne zrozumienie, pomoc i współpracę.

Hanna Pruchniewska

Burmistrz Miasta Puck